งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561

“7th TGBI Expo 2018”

“Going Green in Construction Industry”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา GH202-GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย


กำหนดการ

ภาคเช้า

เวลา รายการเสวนา
09.30–10.00 น พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2561
“7th TGBI Expo and Conference 2018”
“Going Green in Construction Industry”
• นางสาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรัพย์ ประธานจัดงาน 2018 Thai Green Building Expo and Conference กล่าวรายงาน
• คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวเปิดงาน
10.00–10.30 น. หัวข้อสัมมนา “อนาคตของอาคารเขียวไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
10.30-11.00 น. หัวข้อสัมมนา "กระทรวงคมนาคมและนโยบายการสร้าง สถานีรถไฟ และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว”
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
11.00–11.30 น. หัวข้อสัมมนา “Going Green Means Big Challenge for Developer”
โดย ผศ. ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บ. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ภาคบ่าย

เวลา รายการเสวนา
14:00–16:20 น. เสวนาหัวข้อ “Going Green in Construction Industry การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการก่อสร้างสีเขียว”
“ความยากง่ายของการก่อสร้างอาคารเขียว”
โดย คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด
“ประสบการณ์การบริหารโครงการอาคารเขียว”
โดย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
“มาตรฐานการบริหารจัดการโครงการอาคารเขียวขนาดใหญ่”
“Standard in Green Building Project Management”
โดย ดร. กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท Bouygues-Thai Ltd.
“อาคารเขียวจะสำเร็จได้อย่างไรในสายตาสถาปนิก”
โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ รองประธานบริหาร บริษัท Design 103 จำกัด
16.20-16.30 น. ตอบข้อซักถาม

ดำเนินรายการโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย และ Associate Director บริษัท โจนส์แลง ลาซาล แมนเนจเม้นท์จำกัด

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งสัมมนา: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
http://tgbi.or.th/getRegisterForm

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.tgbi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันอาคารเขียวไทยโทรศัพท์ 02-3183358, 084-099-5199, 088-760-0118
E-mail: tgb.expo@gmail.com


หมายเหตุ:

- กำหนดการอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งสัมมนา

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ลงทะเบียน ฟรี!
// //